Zarząd Oddziału

Udostępnij na:
Zarząd

Prezes Zarządu – Kiełb Kazimierz

Wiceprezes – Wenta Teresa

Sekretarz – Błachowicz Krzysztof

Skarbnik – Leyko Teresa

Członkowie Zarządu:

Lasota Tomasz

Piekarski Florian

Hyjek Jan

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący –  Gorczyca  Adam

Wiceprzewodnicząca – Kozik Irena

Członek Komisji – Lejko Stanisław

Sąd Koleżeński:

Przewodniczący – Baran Andrzej

Członkowie:

Swiątek Maria

Madej Maria